Σπύρος Μιχαλούλης

Οικονομολόγος, Orientum

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, M.Sc.

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό»
  • Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Δημοσιογράφος στην εφημερίδα «ΚΑΡΙΕΡΑ» (ειδική έκδοση για την αγορά εργασίας)
  • Διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην εταιρεία «ΚΑΡΙΕΡΑ» επί 2 έτη
  • Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Σ.Ε.Π.)
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
  • Ιδρυτής της εταιρείας Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Talks