Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός

Nov 18, 2017

17:40

15 λεπτά

Σκοπός της συγκεκριμένης ομιλίας είναι να δοθεί ο ορισμός και να γίνει αποσαφήνιση του συγκεκριμένου φαινομένου, να μπορούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να το αναγνωρίζουν, ώστε να το αντιμετωπίζουν και  να προστατεύουν όποιον εμπλέκεται σε αυτό.

Να είναι σε θέση να αντιληφθούν το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού που βιώνει κάτι τέτοιο και φυσικά να αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας.

  • Έλλη Στάμου

    Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Copyright 2017 Meet Your Future. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Created by <a title="Embed Digital Agency" href="http://www.embedagency.com" target="_blank"><img src="http://www.embedagency.com/embed_white.png" alt="Embed Digital Agency" style="width: 67px; margin-bottom: 7px;" />