Εξειδικευμένα και Γενικά Αγγλικά για Ενήλικες! Μικτή Μάθηση.

Nov 18, 2017

19:15

15 λεπτά

Σήμερα τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου, ειδικά στον χώρο εργασίας.
Όλο και περισσότεροι ενήλικες αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους το οποίο θα τους βοηθήσει με το επάγγελμά τους ή την καριέρα τους.
Ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης, ωστόσο, απαιτεί πολύ χρόνο και δέσμευση από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.
Το blended learning (μικτή εκμάθηση) του BurlingtonEnglish όμως προσφέρει στον ενήλικα μια ευέλικτη λύση για την εκμάθηση Αγγλικών.
Τι είναι το BurlingtonEnglish;
Ένα μοναδικό διαδικτυακό πρόγραμμα μικτής εκμάθησης Αγγλικών που συνδυάζει διαδραστικά μαθήματα για αυτόνομη μελέτη μέσω διαδικτύου με μαθήματα στήριξης με καθηγητή.
Προσφέρει ένα περιεκτικό Βασικό Πρόγραμμα Γενικών Αγγλικών, για αρχάριους και προχωρημένους, με ένα ευρύ φάσμα Εξειδικευμένων Αγγλικών (ESP), όπως: Αγγλικά για Τραπεζικές Συναλλαγές, Αγγλικά Επιχειρήσεων, Αγγλικά για Γιατρούς, Νομικά Αγγλικά, Οικονομικά Αγγλικά και άλλα.
Οι διαδικτυακές ενότητες παρέχουν εξάσκηση και στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες.
Τι κάνει το BurlingtonEnglish;
• Ενισχύει την ευχέρεια λόγου και την αυτοπεποίθηση.
• Διδάσκει και ενισχύει τη γραμματική και το λεξιλόγιο.
• Αναπτύσσει την ικανότητα κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων.
Γιατί είναι μοναδικό το BurlingtonEnglish;
• Εντοπίζει τα λάθη στην προφορά του μαθητή και τον εκπαιδεύει ώστε να διορθώσει την άρθρωσή του με τη βοήθεια του BurlingtonEnglish Speech Trainer®.
• Προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες ομιλίας του κάθε μαθητή.

  • Σοφία Γκουντή

    Burlington Books

Copyright 2017 Meet Your Future. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Created by <a title="Embed Digital Agency" href="http://www.embedagency.com" target="_blank"><img src="http://www.embedagency.com/embed_white.png" alt="Embed Digital Agency" style="width: 67px; margin-bottom: 7px;" />