Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Nov 18, 2017

19:30

90 λεπτά

  • Το Νέο Λύκειο και η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Πώς Επιλέγω Σχολή
  • Σύνδεση των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΕΣ
  • Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
  • Συγκρίσεις Τμημάτων Μηχανογραφικού Δελτίου
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αποτελεσματικοί Τρόποι Διαβάσματος

  • Σπύρος Μιχαλούλης

    Orientum

Copyright 2017 Meet Your Future. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Created by <a title="Embed Digital Agency" href="http://www.embedagency.com" target="_blank"><img src="http://www.embedagency.com/embed_white.png" alt="Embed Digital Agency" style="width: 67px; margin-bottom: 7px;" />